Engineering

พัฒนาแอพฯ LINE, เกม LINE รวมถึงแอพฯ ในเครือ LINE

พัฒนาแอพฯ LINE
(Server / Client)
พัฒนาระบบ server ของ LINE ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, วิเคราะห์ Server data และพัฒนา Client อันหลากหลาย
พัฒนาเกม LINE
(Server / Client)
พัฒนาเกมต่างๆ ของ LINE ที่ได้รับการตอบรับระดับโลก และสร้างแพลตฟอร์มการจัดการระบบเกม ทั้งเกมของ LINE เองและเกมจากองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาแอพฯ ในเครือ LINE
(Server / Client)
พัฒนาแอพฯ ที่อยู่ในเครือ LINE เพื่อให้บริการผู้ใช้ LINE ทั่วโลก

Infra
จัดการเครือข่าย/ฐานข้อมูลและดูแลความปลอดภัยสำหรับการใช้บริการ LINE อย่างปลอดภัยของลูกค้า
Design

ออกแบบ UI และคาแรคเตอร์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์, เซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับ LINE หรือเป็นภาพลักษณ์ของ LINE

UI Design
ออกแบบ UI ให้มีความกลมกลืน ทันสมัยเข้ากับภาพลักษณ์ของ LINE, เกม LINE และแอพฯ ในเครือ LINE
Character Design
นำตัวละคร LINE ดั้งเดิมมาสร้างสรรค์เป็นภาพประกอบสำหรับเซอร์วิส LINE ทั้งหมด
Brand Design
ออกแบบวัสดุ องค์ประกอบงานอีเวนท์ ให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สำหรับกิจกรรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Product Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ LINE Friends โดยปรับแต่งจากตัวละครดั้งเดิมของ LINE
Product Management

วางแผนและจัดการดูแลบริการต่างๆ ของแอพฯ LINE, เกม LINE เกมและแอพฯ ต่างๆ ในเครือ LINE

วางแผนการจัดการและดำเนินการ
วางแผน ออกแบบ และจัดการแอพฯ LINE รวมถึงแอพฯ ในเครือให้รองรับบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์หลากประเภท สนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่
วางแผนระบบเกม
วางแผนและพัฒนาระบบเกมของ LINE เอง รวมถึงสร้างกลยุทธเชิงธุรกิจ และดูแลด้านการบริการผู้เล่น
ฝ่ายบริการลูกค้า
แนะนำลูกค้าโดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องอย่างเป็นมิตร
Marketing, Sales และ Business Development

สร้าง LINE ให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วยการเป็นพันธมิตทางการค้ากับองค์กรอื่น, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ และเกม

Business Deveoplemt
ขยายธุรกิจของเราให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยการสร้างกลยุทธและการสร้างพันธมิตรทางการค้า
Marketing
พัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดระดับสากลitและเป็นกระบอกเสียงให้กับ LINE
PR
จัดการดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
Game Business
สรรหาและให้บริการเกมบนแพลตฟอร์ม LINE
Sales
ช่วยเหลือลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโดยให้คำแนะนำบนบัญชีที่เป็นทางการ, สติ๊กเกอร์ที่มีสปอนเซอร์, LINE@ และอื่นๆ
Business Support

ช่วยเหลือแผนกอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างเหมาะสม

HR
จัดการสรรหาบุคลากร ดูแลระบบฝ่ายบุคคล พัฒนาความสามารถของบุคลากร และสรรค์สร้างวิถีทางในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
Finance / Procurement
จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดรวมทั้งงบดุล การลงทุน และการซื้อขายเพื่ออัพเดทกับทางสำนักงานทั่วโลก
Legal
จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายทั้งหมด ทั้งในและนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา